PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH W SEZONIE 2018/2019

 

Lp.

Data

Miejsce

zbiórki

koszty

Obwód

Prowadzący

Uwagi

1.

27.10.2018

Dąblin - domek myśliwski

*

167

R. Bartczak

Polowanie Hubertowskie

2.

 10.11.2018

Piotrkowice 6 gospodarstwo kolegów Bartczaków

*

222

R. Bartczak

 
3. 17.11.2018 Dąblin - domek myśliwski *  167 J.Lewandowski polowanie z ambon tzw. szwedzkie 
4. 08.12.2018 Piotrkowice 6 gospodarstwo kolegów Bartczaków * 222 K. Szymanowski  
5. 09.12.2018 Dąblin - domek myśliwski * 167 R.Gronikowski polowanie z ambon tzw. szwedzkie
6. 22.12.2018 Dąblin - domek myśliwski * 167 R.Gronikowski  Polowanie Wigilijne
7. 06.01.2019 Dąblin - domek myśliwski * 167 D. Nowak  polowanie z ambon tzw. szwedzkie
8. 19.01.2019 Wierzbiczany *
167/222 M. Tyrała Polowanie sąsiedzkie na lisy
9. 23.02.2019 Krusza Zamkowa - Askaukalis * 222 R. Bartczak Zakończenie sezonu i rozstrzygnięcie konkursu.

Zbiórka myśliwych zawsze o godzinie 900

Polowanie Hubetowskie zbiórka o godzinie 800

Polowanie sąsiedzkie zbiórka o godz 800

 

 

*    - polowanie na koszt koła

**  - polowanie na koszt myśliwych

 

Z uwagi na warunki pogodowe powyższy harmonogram może ulec zmianie.