REGULAMIN

Domku Myśliwskiego

zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia

dnia 19 maja 2017r.

 1. Domek myśliwski jest własnością wszystkich członków Koła Łowieckiego nr 47 DIANA w Inowrocławiu.
 2. Prawo do korzystania z domku myśliwskiego przysługuje bez ograniczeń na równych prawach wszystkim członkom Koła nie posiadających zaległości finansowych i rzeczowych w zakresie obowiązkowych świadczeń na rzecz Koła oraz kandydatom do Koła Łowickiego.
 3. Prawo do korzystania z domku przysługuje również rodzinom myśliwych na prawach z których korzystają członkowie Koła, jednak po uzgodnieniu z Zarządem Koła.
 4. Za zgodą Zarządu Koła domek, po uprzednim zgłoszeniu domek może być udostępniony instytucjom reprezentującym władze lokalne. Fakt ten zostanie niezwłocznie opublikowany na stornie internetowej www.diana47.pl
 5. Każdorazowy pobyt w domku winien być odnotowany w Książce pobytu myśliwych w domku. Wpis powinien być dokonany natychmiast po przybyciu do domku i powinien zawierać:
 1. imię i nazwisko
 2. dzień i godzinę przybycia
 3. nr zajmowanego pokoju
 4. ewentualne uwagi odnośnie zachowania czystości w pokoju, domku, porządku ogólnego, awarii itp.
 1. Korzystający z domku myśliwskiego powinien posiadać bezwzględnie prześcieradło, poszwę na koce i poduszkę. Zabrania się korzystania z pokoju i spania bez ww. rzeczy.
 2. Zabrania się mieszkańcom domku robienia przetworów, suszenia grzybów itp. z wykorzystaniem źródeł energii elektrycznej czy gazu.
 3. Mieszkaniec opuszczający pokój pozostawia pomieszczenie czyste, wywietrzone, nie pozostawia żadnych osobistych rzeczy. Pokój powinien być natychmiast dostępny do zamieszkania przez innego myśliwego. Data i godzina opuszczenia domku muszą zostać odnotowane w Książce pobytu myśliwych w domku.
 4. Bezwzględnie zabrania się zabierania koców będących wyposażeniem domku na ambony, zasiadki. Koce te mogą być używane jedynie w domku myśliwskim.
 5. Osoby przebywające w domku zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 6. Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem powyższego regulaminu odpowiada finansowo myśliwy przebywający w domku, a w przypadku zaproszonych gości – myśliwy który ich zaprosił. Wartość szkód wycenia Zarząd Koła.