Dnia 19 maja 2018r. Walne Zgromadzenie zatwierdziło Regulamin Odznaki Koła.

 

REGULAMIN