Okólnik nr.: 6/2022 z dnia 16.09.2022 roku

 •            Szkolenie dla Nowowstępujących do PZŁ i Kandydatów na selekcjonerów samców zwierzyny płowej i muflonów
 •            Szkolenie Weterynaryjne dla myśliwych zgodnie z rozporządzeniem WE 853/2004 PE
 •             Szkolenie z zasad postępowania przy ograniczeniu populacji bobra europejskiego
 •             Okręgowe obchody Hubertusa 2022
 •            Wieloletnie Łowieckie Plany Hodowlane

 

Okólnik nr.: 4/2022 z dnia 16.08.2022 roku

 •            Letnie obserwacje zwierzyny
 •            Raportowanie odstrzału dzików
 •            Monitoring dużych drapieżników
 •            Obowiązki stażystów
 •            Okręgowy Zjazd Delegatów
 •            Ogólnopolskie Dożynki i Wystawa Rolnicza
 •            Zawody strzeleckie
 •            Sądy arbitrażowe
 •            Imprezy kynologiczne

 

 

Okólnik nr.: 3/2022 z dnia 01.04.2022 roku

 •           Terminarz imprez strzeleckich
 •           Uzgadnianie RPŁ
 •           Realizaja WŁPH
 •           Obwód łowiecki nr 31 - wolny do wydzierżawienia
 •           Zmiana organizacji pracy na strzelnicy w Łącku
 •           Informacje kadrowe
 •           Szkolenie dla kandydatów na sędziów strzelectwa
 •           Wniosek Komisji Strzeleckiej

 

Komunikat nr.: 11/BY/2021 z dnia 30.12.2021 roku

 •           Szkolenia dla myśliwych zaplanowane na rok 2022.

 

Komunikat nr.: 9/BY/2020 z dnia 26.11.2020 roku

 •           Oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej za sezon 2020/2021
 •           Szkolenia dla kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej i muflonów.
 •           Wzoru wniosku o zmianę Rocznego Planu Łowieckiego.
 •           Akcja „Myśliwska paczka 2020"
  •           Składki członkowskiej kół łowieckich
  •           Listy miejsc kultu patronów myśliwych i leśników.
  •           Życzenia Świąteczne
  •           Informacja dotycząca zaświadczeń po szkoleniu WE

 

Komunikat nr.: 6/BY/2020 z dnia 29.04.2020 roku

 •           Szkolenie
 •           Redukcja liczebności lisa
 •           Zgłaszanie polowań zbiorowych
 •           Wybory uzupełniające w kołach łowieckich

 

Komunikat nr.: 5/BY/2020 z dnia 05.06.2020 roku 

 •           XV Okręgowe Mistrzostwa PZŁ w strzelaniach myśliwskich

 

Komunikat nr.: 4/BY/2020 z dnia 17.03.2020 roku 

 •           Zawieszenie pracy biura ZO PZŁ w Budgoszczy w związku z pandemią koronawizrusa

 

Komunikat nr.: 13/BY/2019 z dnia 08.09.2019 roku

 •           Rozporządzenie Ministra Środowiska tzw. regulamin polowań
 •           Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy

 

Komunikat nr.: 11/BY/2019 z dnia 28.06.2019 roku

 •           Szacowanie szkód w płodach rolnych
 •           Uroczyste wykonanie "Polskiej Mszy Myśliwskiej" oraz "Mszy Hubertowskiej" w Bazylice p.w. św. Wincentego a'Paulo w Bydgoszczy
 •           Podpisy po dprojektem zmiany Ustawy Prawo Łowieckie

 

Komunikat nr.: 7/BY/2019 z dnia 29.04.2019 roku

 •           Spory z rolnikami
 •           Przyjmowania członków do kół łowieckich
 •           Zawody strzeleckie zarządów i komisji rewizyjnych kół łowieckich okręgu bydgoskiego
 •           Szkolenie dla nowych łowczych kół łowieckich

 

Komunikat nr.: 6/BY/2019 z dnia 18.04.2019 roku

 •           Obsługa prawna z zakresu prawa łowieckiego
 •           Zmiana terminu organizacji Okręgowych Mistrzostw w strzelaniach myśliwskich
 •           Sygnalistyka w kołach łowieckich
 •           Intensyfikacja pozyskania dzików
 •           Walne Zgromadzenia Kół Łowieckich, oraz dostarczanie dokumentacji

 

Komunikat nr.: 12/BY/2018 z dnia 08.10.2018 roku

 •           Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy
 •           Składka członkowska do PZŁ na 2019r.

 

Komunikat nr.: 11/BY/2018 z dnia 17.09.2018 roku

 •           Narada prezesów kół łowieckich
 •           Hubertus 2018 - Tuchola
 •           Ubezpieczenie OC kół łoweickich
 •           Wysyłąnie komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej
 •           Tablica ostrzegawcza - polowanie zbiorowe
 •               IX Bieg Św. Huberta - Tuchola

 

Komunikat nr.: 10/BY/2018 z dnia 29.08.2018 roku

 •           Szkolenia i egzaminów dla nowowstępujących do PZŁ
 •           Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa ORŁ
 •           Dodatkowe punkty obsługi myśliwych
 •           Wymiana legitymacji PZŁ
 •           Zasady selekcji

 

Komunikat nr.: 9/BY/2018 z dnia 18.07.2018 roku

 •           Szkolenia i egzaminów dla nowowstępujących do PZŁ
 •           Realizacji odstrzału dzika w związku z ASF
 •           Sprzedaży tusz zwierzyny przez koła łowieckie
 •           Powołania członków ZO PZŁ w Bydgoszczy
 •           Okręgowego Zjazdu Delegatów PZL

 

Komunikat nr.: 7/BY/2018 z dnia 23.04.2018 roku

 •           XIII Okręgowe Mistrzostwa PZŁ w strzeleniach myśliwskich
 •           Wybór delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ
 •           Sprawozdawczość łowiecka
 •           Sprawozdawczość finansowa kół łowieckich
 •           Przyjmowanie członków do koła łowieckiego
 •               Wpisowe do koła łowieckiego

 

Komunikat nr.: 3/BY/2018 z dnia 09.03.2018 roku

 •           Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków
 •           Terminarz imprez strzeleckich
 •           Szkolenie dla nowowstępujących i selekcjonerów
 •           Pozyskanie dzików - leglność uchwał walnego zgromadzenia i zarządów kół łowieckiech

 

Komunikat nr.: 1/BY/2018 z dnia 09.02.2018 roku

 •           Intensyfikacja odstrzału dzików
 •           Szkolenie łowczych kół
 •           Szkolenie i egzaminy dla nowowstępujących i selekcjonerów
 •           Rejestracja kół w powiatowych inspektoratach weterynarii
 •           Inwentaryzacja zwierzyny oraz lustracja obwodów w poszukiwaniu martwych dzików  

 

Komunikat nr.:12/BY/2017 z dnia 24.10.2017

 •          Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy
 •          Wykonanie pozyskania dzików

 

Komunikat nr.:11/BY/2017 z dnia 05.10.2017

 •          Choroby zakaźne i pasożyty zwierząt łownych
 •          Wysokość składko na PZŁ na 2018r.
 •          Bieg Św. Huberta

 

Komunikat nr.:10/BY/2017 z dnia 11.09.2017

 •          Szkolenia i egzaminy dla nowowstępujących do PZŁ
 •          Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa ORŁ
 •          Święto myśliwych
 •          Szakal złocisty

 

Komunikat nr.:09/BY/2017 z dnia 06.02.2017

 •          Ubezpieczenie OC kół łowieckich
 •          Zawody o Puchar Łuczniczki
 •          Konkurs na "Lisiarza" okręgu bydgoskiego
 •          Stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przebiegu granic obwodów łowieckich

 

Komunikat nr.:05/BY/2017 z dnia 02.03.2017 

 •          Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowiej
 •          Terminarz imprez strzeleckich
 •          Szkolenia dla nowowstępujących do PZŁ i selekcjonerów

 

Komunikat nr.:02/BY/2017 z dnia 06.02.2017

 •          Kategoryzacja obwodów łowieckiech
 •          Szkolenie łowczych kół łowieckich
 •          Szkolenie dla nowowstępujących do PZŁ i dla selekcjonerów
 •          Inwentaryzacja wilka

 

Komunikat nr.:02 ZG PZŁ z dnia 24.01.2017

 •          Szkolenie instruktorów strzelectwa

 

Komunikat Ministra Środowiskaw sprawie okresu ochronnego na lochy.Komunikat nr 2_2017

 

Komunikat nr.: 11/BY/2016 z dnia 19.10.2016 roku

 •           Wysokość składki członkowiskiej do PZŁ
 •           Bieg św. Huberta
 •           Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy

 

Komunikat nr.: 10/BY/2016 z dnia 08.09.2016 roku

 •           Szkolenie łowczych kół łowieckich
 •           Zawody w strzelaniu o Puchar Prezesa ORŁ
 •           Pismo Ministra Środowicka do myśliwych

 

Komunikat nr.: 9/BY/2016 z dnia 02.09.2016 roku

 •           Szkolenie i egzaminy dla nowowstępujących i selekcjonerów
 •           Konkurs na "lisiarza" Okręgu bydgoskiego
 •           Święto myśliwych i jeźdźców - Myślęcinek
 •           Program "Myśliwi dzieciom, dzieci zwierzętom"
 •          Pozyskanie dzików w sezonie 2016/17         

 

Komunikat nr.: 8/BY/2016 z dnia 04.04.2016 roku

 •           Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej kół łowieckich i OHZ.
 •           Zawody o Puchar Łuczniczki
 •           Możliwość zgłaszania przez dzierżawców obwodów łowieckich do

Urzędu Marszałkowskiego propozycji doprecyzowania granic obwodów łowieckich oraz wyłączeń obszarów spełniających ustawowe wymogi.

 •           Pisma Komisji Europejskiej dotyczącego wystąpienia CWD u renifera oraz dwóch łosi na terenie Norwegii

 

Komunikat nr.: 6/BY/2016 z dnia 10.05.2016 roku

 •           XVI Mistrzostwa Zarządów Kół Łowieckich i Komisji Rewizyjnych
 •           III Bydgoski Piknik Myśliwski
 •           Łowiecki strój organizacyjny

 

Komunikat nr.: 5/BY/2016 z dnia 15.04.2016 roku

 •           XI Okręgowe mistrzostwa PZŁ w strzelaniach myśliwskich

 

 

Komunikat nr.: 4/BY/2016 z dnia 04.04.2016 roku

 •           Zawody strzeleckie
 •           Terminarz imprez kynologicznych
 •           Konkurs na Lisiarza
 •           Sprawozdawczość łowiecka
 •           Sprawozdania finansowe kół łowieckich
 •           Przyjmowanie członków do koła
 •           Wpisowe do koła

 

Komunikat nr.: 3/BY/2016 z dnia 07.03.2016 roku

 •           Ocena prawidłowości odsztrzałów jeleni byków
 •           Terminarz imprez strzeleckich
 •           Szkolenie dla nowowstępujących do PZŁ i selekcjonerów.

 

Komunikat nr.: 2/BY/2016 z dnia 01.02.2016 roku

 •           Szkolenie łowczych kół łowieckich
 •           Szkolenie i egzaminy dla nowowstępujących i dla selekcjonerów
 •           Uzgadnianie i zatwierdzanie rocznych planów łowieckich

 

 

Komunikat nr.: 1/BY/2016 z dnia 19.01.2016 roku

 •           Intensyfikacja odstrzału dzików
 •           Wymiana legitymacji PZŁ
 •           Uchwałą programowa IX Okręgowaego Zjazdu Delegatów PZŁ
 •           Petycja w obronie polskiego łowiectwa

 

 

Komunikat nr.: 12/BY/2015 z dnia 26.10.2015 roku

 •           Ocena prawidłowoci odstrzału rogaczy
 •           Kurs sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego

 

Komunikat nr.: 10/BY/2015 z dnia 07.10.2015 roku

 •           Targi myśliwskie
 •           Święto myśliwych i jeźdźców
 •           Bieg św. Huberta
 •           Wysokość składki członkowskiej na 2016r.
 •           Polowania zbiorowe

 

Komunikat nr.: 09/BY/2015 z dnia 05 10 2015 roku

 •          Zawody w strzelaniach myśliwskich o Puchar Prezesa ORŁ w Bydgoszczy