Muflon
(Ovis musimon)

 

 


I. Występowanie i siedlisko
Z powodu swej łatwej adaptacji do środowiska oraz atrakcyjności łowieckiej,
wiele kół decyduje się na introdukcję tego gatunku na swoim terenie. Muflon jest
zwierzęciem wyżynno-górskim. Jego występowanie ma z tym ścisły związek gdyż
występuje on głównie na wyżynach i pogórzu Azji. W Europie za jego naturalne tereny
uważa się wyspy morza śródziemnego tj. Korsykę oraz Sardynię. W pozostałej części
Europy, w tym również do Polski, zwierzę to zostało sprowadzone. Na terenie
naszego kraju występuje w okolicach Kłodzka oraz w górach Sowich. Za idealny
biotop muflon obiera tereny górzyste z domieszką pól. W zimie udaje się w niższe
partie gór oraz w doliny, w poszukiwani żeru. Okres lata spędza zazwyczaj w górach.
I I . Charakterystyka ogólna
Muflon jest zwierzęciem zaliczanym wraz z dzikiem do zwierzyny czarnej.
Jego sylwetka jest masywna, poczynając od dużego łba osadzonego na grubej szyi,
kończąc na biegach, które są krótkie i grube, zapewniające muflonowi bezpieczne
przemieszczanie w terenie górzystym. Podsumowując, można stwierdzić, że muflon w
swej sylwetce przypomina domową owcę, która posiadła siłę dziczego rodu.
Ubarwienie muflonów ma odcienie brązu oraz popielu, zmienia się ono w zależności
od pory roku. Samiec jest bardziej wyraziście ubarwiony oraz posiada białe plamy na
bokach, nazywane siodłem. Cechą charakterystyczną samców jest występowanie u
nich ślimów, które są rogami rosnącymi przez całe życie. Jest to bardzo istotny
element odróżniający rogi od poroża, które to jest cyklicznie zrzucane. Ślimy
powiększają się poprzez przyrost u nasady i tworzą swoiste karby, dzięki którym
można ocenić wiek muflona. Masa samca jest większa niż samicy i oscyluje w
granicach 40 kg. Samica jest o około 10 kg lżejsza. U samicy ślimy nie występują,
zdarza się jednak, że duża ilość hormonów powoduje u niej wytworzenie małych
rożków.
II. Odżywianie
Muflon jest zwierzęciem roślinożernym o niewyszukanym guście. Żywi się
szeroką gamą roślin (trawami, pędami, korzonkami, liśćmi, a czasem nawet korą).
Często w okresie jesiennym pobiera grzyby, owoce runa jak borówki czy jagody, a w
zimie zeschnięte trawy oraz wrzos. Przysmakiem muflona podobnie jak dzika są
bukiew oraz żołędzie. Swój żer prowadzi w podobnym cyklu dobowym, co zwierzyna
płowa, czyli o świcie oraz w okolicach zmierzchu.
III. Rozmnażanie i rozwój
Okres grzania się owcy jest bardzo krótki (maksymalnie dwie doby), w
związku z czym, gody muszą się odbywać w szybkim tempie aby dominujący samiec
mógł zdążyć pokryć samicę. Okres godowy, w którym samice podatne są na względy
samców, zazwyczaj przypada w czasie późnej jesieni oraz wczesnej zimy. Samce
walczą ze sobą poprzez zderzanie się ślimami oraz przepychanie rywala. Przegrany
opuszcza kierdel, wygrany może wtedy przystąpić do krycia rujnej owcy. W czasie walk
dochodzi czasem do kontuzji tryków, jako że silne uderzenia łbami mogą powodować
urazy kręgosłupa. Zwycięski samiec kryje owcę kilkukrotnie, przy czym akt trwa
zaledwie kilka sekund. Na dwa miesiące przed porodem matka opuszcza zeszłoroczne
jagnię, które się usamodzielnia. Dojrzałość płciową osiąga muflon w wieku 1,5 roku.
Ciąża trwa 22 tygodnie. Po około dwudziestu tygodniach w osamotnieniu owca wydaje
na świat potomstwo w liczbie jednego lub dwóch, rzadziej trzech. Młode dość szybko
usamodzielniają się, przy czym młode samce opuszczają matkę wcześniej niż owce. W
swoim drugi roku życia zarówno samce jak i samice osiągają dojrzałość płciową.
IV. Zachowanie
Muflony żyją w kierdlach odpowiadającym dziczym watahom. Podobnie
również stare osobniki męskie żyją w osamotnieniu i przyłączają się do grup tylko w
okresie zimowym. Kierdle składają się zazwyczaj z kilku do kilkunastu osobników,
przy czym w zimie grupy są liczniejsze. W kierdlach składających się z osobników obu
płci, prym i przewodnictwo wiedzie prowadząca owca. W kierdlach męskich
przewodzi najmocniejszy i najbardziej doświadczony tryk. Muflony wykształciły
bardzo dobrze narząd wzroku i słuchu, przez co nie są zwierzyną łatwą do upolowania. Tryb życia muflonów podobny jest do zwierzyny płowej, przez co
aktywność dobowa swoje maksimum osiąga w godzinach porannych oraz
wieczornych. Charakterystycznym sposobem pobierania pokarmu jest wypas tyralierą,
osobniki ustawiają się w linii i wypasają poruszając się ławą.
VI. Ekologia gatunku

 

 


Muflony są zwierzyną bardzo wdzięczną z punktu widzenia gospodarki
łowieckiej, ponieważ przy swojej atrakcyjności jako obiektu polowań, nie powodują
praktycznie żadnych szkód w uprawach rolnych oraz leśnych. Są też zwierzętami
przywiązanymi do swojego terytorium, które niechętnie opuszczają, a w przypadku
wypraw za pożywieniem, powracają zawsze na swoje tereny.
VII. Słowniczek
Baran – samiec muflona.
Biegi – nogi muflona.
Chrapy – o nozdrzach muflona.
Kierdel – grupa muflonów.
Lustro – biała sierść na zadzie muflona
Owca - samica muflona.
Przodownica – owca przewodząca kierdlowi.
Szpile – na tyle biegów wyrostki zostawiające charakterystyczny znak na tropie
Rogi – a nie poroże, ponieważ muflon nie zrzuca rogów, rosną one przez całe życie
Rogować – walczyć.
Siodło – przypominające siodło białe plamy na grzbiecie muflona.
Suknia – sierść.
Ślimy – nazwa rogów muflona.
Tryk – dorosły samiec.
Tyraliera – sposób ustawienia się muflonów podczas żerowania.